Ritz-Carlton apartments, Astana, Kazakhstan

Ritz Carlton rezidencije su deo vrhunskog, mešovitog razvoja Talan Towers-a koji stvara novi nivo životnih iskustava.
Naša kompanija je radila na kompletnom opremanju enterijera u 48 stanova, vrata, opremanju bara i spa centra.

Fotografije projekta

Šta smo uradili

"Umetnost nije ono što vidiš, već ono što učiniš da vide drugi."

– Edgar Degas